Idź do:

Deklaracje właściwości użytkowych - Systemy

Deklaracje właściwości użytkowych logotyp Siniat

Firma Siniat Sp. z o.o. – jako pierwszy producent systemów suchej zabudowy opartych na gipsie – wprowadziła do obrotu kompletne rozwiązania systemowe przygotowane zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o wyrobach budowlanych CPR (z ang. Construction Products Regulation). W tym zakresie jesteśmy pionierami na rynku europejskim. 

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa stosowania i użytkowania kompletnych rozwiązań systemowych tj. ścian działowych, sufitów podwieszanych, czy np. zabudowy poddaszy – zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (EOT) ETA 15/0301 oraz ze zharmonizowaną normą EN 13964:2014-05 – we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej zrealizowaliśmy kompleksowy projekt badawczy (BWT), obejmujący badania wytrzymałościowe, akustyczne oraz odporności ogniowej. Na podstawie uzyskanych pozytywnych wyników, jako jedyni spośród producentów systemów suchej zabudowy opartych na gipsie, deklarujemy właściwości techniczne dla finalnego systemu. Potwierdzeniem tego faktu jest wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) na systemy Siniat i oznakowane ich znakiem CE. 

Rozwiązania Siniat na bazie poszczególnych komponentów w postaci płyt gipsowo-kartonowych Nida, profili stalowych Nida, gipsów i akcesoriów Nida, stanowią jedyny w swoim rodzaju system z oznakowaniem CE. Są bezpieczne i spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania stawiane inwestycjom budowlanym w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. 

Równie ważne jest to, że procedura potwierdzenia właściwości technicznych rozwiązań od dzisiaj ulega uproszczeniu – wystawiona przez Siniat Sp. z o.o. Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) na system jest kluczowym dokumentem dopuszczającym go do obrotu w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem CPR. DWU staje się jedynym i wystarczającym dokumentem do potwierdzenia charakterystyk zastosowanego rozwiązania systemowego, co upraszcza do minimum długotrwały i pracochłonny proces gromadzenia i udostępniania dokumentacji. Wprowadzona przez Siniat dokumentacja w postaci DWU na systemy suchej zabudowy pozwala zaoszczędzić czas oraz wpływa na większy komfort pracy, a stosowanie rozwiązań ze znakiem CE buduje Państwa wizerunek jako profesjonalisty. 


Korzyści dla architekta:
- najwyższa jakość rozwiązań - najszerzej przebadane systemy suchej zabudowy na rynku
- gwarancja bezpieczeństwa - przeniesienie na producenta pełnej odpowiedzialności za parametry systemu
- wyższa efektywność pracy - zoptymalizowanie ilości dokumentacji dopuszczającej 
- kompleksowość rozwiązań -  jeden dokument na jeden rodzaj systemu suchej zabudowy – np. ściany typu A
- oszczędność czasu - możliwość zaprojektowania rozwiązania w krajach Wspólnoty Europejskiej bez dodatkowego wymogu posiadania certyfikacji na danym rynku

DWU udogodnieniem dla architektów
Eurocentrum SINIAT
Systemy suchej zabudowy Siniat jako pierwsze na rynku zostały oznakowane CE. Sprawdź korzyści płynące dla architekta. WIĘCEJ >

Korzyści dla kierownika kontraktu/generalnego wykonawcy/inspektora nadzoru:

- gwarancja bezpieczeństwa - spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymagań stawianych systemom suchej zabudowy
- kompleksowość rozwiązań - jeden dokument dopuszczający – oszczędność czasu przy odbiorze końcowym dokumentacji powykonawczej
- najwyższy standard na rynku - zaawansowane parametry rozwiązań zawarte w DWU znacznie wykraczające poza przyjęte dotychczas standardy
- oszczędność czasu – ograniczona do minimum liczba dokumentów dopuszczających rozwiązanie

DWU udogodnieniem dla wykonawców
muzeum wojny SINIAT
Czym w procesie inwestycyjnym zajmuje się generalny wykonawca? To jedno z pytań doskonałych do wprowadzenia w zakłopotanie rozmówcy, który uważa, że zna się na szeroko pojętym budownictwie. WIĘCEJ >

Korzyści dla dystrybutora:
- większy potencjał sprzedaży – możliwość dystrybucji rozwiązań na terenie UE
- wyższy zysk – atrakcyjniejsza marżowość dzięki współpracy z jedynym dostawcą na rynku certyfikowanych CE systemów suchej zabudowy
- gwarancja bezpieczeństwa - w pełni przebadane rozwiązanie przez notyfikowaną jednostkę ITB
- oszczędność czasu – ograniczona do minimum liczba niezbędnych do dostarczenia dokumentów dopuszczających rozwiązanie SSZ

Przejdź do Deklaracji Właściwości Użytkowych na systemy >


Deklaracje właściwości użytkowych - schemat dokumentu


Pobierz schemat dokumentu z wyjaśnieniem >

Wyjaśnienie pojęć:

1. ETA 15/0301 – Europejska Ocena Techniczna (EOT) jest to udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO). Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301 opracowana przez jednostkę notyfikowaną TSUS dla systemów nienośnych ścian działowych, zabudów szachtowych, okładzin ściennych kotwionych i wolnostojących w technologii Siniat. Dokument stanowi podstawę prawną do wprowadzenia do obrotu w/w systemów i oznakowania CE na rynku polskim i Unii Europejskiej. Na podstawie ETA, firma Siniat Sp. z o.o. wystawia Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) dla poszczególnych systemów suchej zabudowy.
2. EN 13964:2014-05 – zharmonizowana norma: Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.
3. CPR – Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (z ang. Construction Products Regulation). Rozporządzenie o wyrobach budowlanych określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.
4. DWU – Deklarację Właściwości Użytkowych sporządza producent przy wprowadzaniu wyrobu budowlanego lub rozwiązania systemowego do obrotu, jeżeli objęty jest on normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną. Przez sporządzenie ww. deklaracji producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego  
z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi.

Ilość dokumentów: Ilość dokumentów:

Nida Ściana typ A. DWU.

pdf | 3 str. | 976,68 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe Nida Ściana typ A.

Nida Tynk CD60. DWU.

pdf | 2 str. | 621,76 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu okładziny ścienne kotwione Nida Tynk CD60.

Nida Tynk CD60 (RTG). DWU.

pdf | 2 str. | 622,42 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu okładziny ścienne kotwione Nida Tynk CD60 (RTG).

Nida Tynk CD60 (sonic). DWU.

pdf | 2 str. | 693,37 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu okładziny ścienne kotwione Nida Tynk CD60 (Sonic).

Nida Tynk C/L. DWU.

pdf | 2 str. | 627,21 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu okładziny ścienne kotwione Nida Tynk C/L.

Nida Tynk - klej. DWU.

pdf | 2 str. | 541,16 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu okładziny ścienne kotwione Nida Tynk, klej.

Nida Tynk - PK. DWU.

pdf | 2 str. | 615,95 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu okładziny ścienne kotwione Nida Tynk, PK.

Nida Tynk typ A. DWU.

pdf | 2 str. | 644,04 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu okładziny ścienne wolnostojące Nida Tynk typ A.

Nida Ściana typ SW. DWU.

pdf | 3 str. | 961,90 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe Nida Ściana typ SW.

Nida Ściana typ AA-BS. Antywłamaniowa. DWU.

pdf | 3 str. | 938,20 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe antywłamaniowe Nida Ściana.

Nida Ściana typ AA-BS. DWU.

pdf | 3 str. | 944,50 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe Nida Ściana typ AA-BS.

Nida Ściana typ B. DWU.

pdf | 3 str. | 983,42 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe Nida Ściana typ B.

Nida Ściana typ C. DWU.

pdf | 3 str. | 977,27 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe Nida Ściana typ C.

Nida Ściana typ D. DWU.

pdf | 3 str. | 973,61 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe Nida Ściana typ D.

Nida Ściana typ G. DWU.

pdf | 3 str. | 921,31 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe Nida Ściana typ G.

Nida Ściana typ RTG. DWU.

pdf | 3 str. | 986,90 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe Nida Ściana typ RTG.

Nida Ściana typ S. DWU.

pdf | 3 str. | 939,77 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe Nida Ściana typ S.

Nida Ściana typ SLA. DWU.

pdf | 3 str. | 944,90 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu ściany działowe Nida Ściana typ SLA.

Nida Szacht A. DWU.

pdf | 2 str. | 647,95 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu piony instalacyjne na konstrukcji Nida Szacht A.

Nida Szacht L. DWU.

pdf | 2 str. | 632,24 KB

Potwierdza właściwości techniczne systemu piony instalacyjne bez konstrukcji Nida Szacht L.

1 2 3 4 1/4

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie