Świetlica gminna Opacz-Kolonia

Opacz-Kolonia
Idź do:

Kluczowe informacje:

Świetlicę wzniesiono w technologii, która nie wymagała organizacji ogromnego placu budowy i pozwoliła na błyskawiczną realizację inwestycji. Umożliwiło to osiągnięcie dużych rozpiętości przekryć oraz maksymalną elastyczność wnętrz. W ścianach działowych i nośnych wykorzystano różnorodne płyty z oferty Siniat, które pozwoliły dostosować budynek do oczekiwanych komfortu użytkowego oraz zapewniło niezbędne bezpieczeństwo (w tym pożarowe do REI 120). Ewentualna przebudowa wnętrz w przyszłości nie będzie stanowić żadnego problemu. Wykorzystana technologia nie tylko spełnia warunki obiektów użyteczności publicznej, ale pozwoliła wpisać w krajobraz miejscowości wyjątkowo ładny obiekt.

Fazy instalacji

Świetlica Opacz Kolonia w budownictwie szkieletowym

Szkielet stalowy oparto na profilach C100 o grubości zaledwie 1,6mm firmy Grzywka Group. Umożliwiło to osiągnięcie dużych rozpiętości przekryć oraz maksymalną elastyczność wnętrz.

Świetlica Opacz Kolonia w budownictwie szkieletowym

W ścianach działowych i nośnych wykorzystano różnorodne płyty z oferty Siniat, które pozwoliły dostosować budynek do oczekiwanych komfortu użytkowego oraz zapewniło niezbędne bezpieczeństwo (w tym pożarowe do REI 120).

Efekt prac

Lokalny wpływ

Inwestycja pozwoliła zamknąć się w rozsądnym (jak na tego typu obiekt) budżecie, a jednocześnie powstała bardzo szybko. Świetlica - zgodnie z projektem - jest budynkiem niezwykle elastycznym. Spełnia oczekiwania wszystkich grup wiekowych wśród mieszkańców, nikogo nie wykluczając.

Cezary Kowalczyk
Siniat Polska

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie