Wieszanie ciężkich przedmiotów na ścianie działowej z płyt g-k

Systemy
Obciążenia

W zależności od rodzaju wieszanego ciężaru na ściance z płyt g-k, stosować należy odpowiednie opłytowanie oraz dedykowane elementy systemowe. W przypadku wieszania przedmiotów o dużej wadze rekomendujemy zastosowanie wzmocnienia w postaci niepalnych płyt cementowych Duripanel. Możemy je wykonać na całej powierzchni ściany lub tylko miejscowo, niezależnie od konstrukcji ścianki działowej.

Rysunek 1. Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą działową (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 - Profil przyścienny NIDA UD27, 5 - Strop żelbetowy).

Wzmocnienie ścian działowych na całej powierzchni od strony występowania obciążenia za pomocą pojedynczej wewnętrznej warstwy opłytowania wykonanego z płyt Duripanel

Rysunek 1. Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą działową (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 - Profil przyścienny NIDA UD27, 5 - Strop żelbetowy).

Rys. 1. Powierzchniowe wzmocnienie ścian działowych (Opis: 1- Profil NIDA C, 2-Płyta gipsowo-kartonowa NIDA 12,5mm, 3- Płyta cementowa Duripanel).

Wzmocnienie na całej powierzchni możemy zastosować w przypadku wieszania szafek i półek.

O czym warto wiedzieć, wykonując takie wzmocnienie?

 1. Przy tego typu systemach ściennych należy stosować podwójne opłytowanie:
  • Warstwa wewnętrzna: zaleca się zamontowanie płyt cementowo-wiórowych Duripanel B1 o grubości 12mm lub Duripanel A2 o grubości od 13mm. W szczególnych przypadkach (kiedy np. zwiększa się obciążenie) dopuszczalne jest zastosowanie płyt o innych grubościach od 8 mm do 40 mm, przykręconych za pomocą systemowych blachowkrętów Hydropanel w rozstawie:
   - co 20 cm dla płyt o gr. 8-12mm;
   - co 30 cm dla płyt o gr. 13-20mm;
   - co 40 cm dla płyt o gr. 22-40mm.
   Ważne! Minimalny odstęp wkrętów od krawędzi płyty musi wynosić 15mm.

  • Warstwa zewnętrzna może być wykonana z płyt g-k: NIDA Expert, NIDA Woda, NIDA Ogień typ F, NIDA Ogień Plus, NIDA Woda-Ogień Plus, NIDA Ogień Kompakt, NIDA Twarda, NIDA Hydro, NIDA Cicha, w zależności od wymagań stawianych ścianom działowym. Więcej na temat zastosowania płyt g-k przeczytasz tutaj.

 2. Płyty należy przykręcać odpowiednimi blachowkrętami w rozstawie maksymalnie co 250 mm w przypadku zewnętrznej warstwy opłytowania oraz maksymalnie co 750 mm w przypadku warstwy wewnętrznej.
 3. Długość blachowkrętów powinna być dobrana w taki sposób, aby koniec wkręconego blachowkręta wystawał na odległość co najmniej 10 mm od lica profila metalowego.
 4. Połączenia i główki wkrętów należy zaszpachlować systemową masą szpachlową w zależności od zastosowanego systemu ścian działowych: gips szpachlowy NIDA Start i NIDA Finisz z taśmą zbrojącą, gips szpachlowy Nida Duo z taśmą zbrojącą, gips szpachlowy Nida Planfix Fresh bez taśmy zbrojącej, masa szpachlowa Nida Hydromix z taśmą z włókna szklanego Nida.

Przykład konstrukcji nośnej

Konstrukcję nośną ścian mogą tworzyć słupki wykonane z systemowych profili Nida C50, C75 lub C100, ułożone w rozstawach co 600 mm, 400 mm lub 300 mm. Słupki montowane są w układzie pojedynczym lub podwójnym z połączonymi środnikami. Każdy z profili słupkowych wstawiany jest do profili Nida U50, U75, U100 i mocowany za pomocą kotew do stałych elementów konstrukcyjnych, w rozstawie nie mniejszym niż 1000 mm. Pomiędzy profilami Nida U oraz skrajnymi słupkami Nida C a stałymi elementami budynku układana jest obwodowo taśma uszczelniająca Nida do izolacji akustycznej. We wnętrzu ścian układana jest izolacja z wełny mineralnej.

Miejscowe wzmocnienie ścian działowych z zastosowaniem dodatkowego stelażu oraz płyt Duripanel

Rysunek 2. Schemat połączenia sufitu podwieszonego ze ścianą nośną (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 Kołek rozporowy, 5 - Profil przyścienny NIDA UD27).
Rysunek 2. Schemat połączenia sufitu podwieszonego ze ścianą nośną (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 Kołek rozporowy, 5 - Profil przyścienny NIDA UD27).

Rys. 2 Miejscowe wzmocnienie ścian działowych (Opis: 1- Profil Nida C, 2-Dodatkowe profile, 3- Płyta gipsowo-kartonowa Nida 12,5mm, 4- Płyta cementowa Duripanel).

Wzmocnienie miejscowe zalecane jest w przypadku montowania umywalek, elementów armatury, monitorów, itp.

O czym warto wiedzieć, wykonując takie wzmocnienie?

 1. W tego typu systemach ściennych należy zastosować dwuwarstwowe opłytowanie z płyt g-k oraz miejscowo – od wewnątrz – płytę cementową Duripanel. Rodzaj opłytowania g-k zależny jest od warunków i przeznaczenia ścian działowych. Na przykład:
  • w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85% np. łazienki, kuchnie stosuje się płyty g-k Nida Woda, Nida Woda Ogień Plus
  • w pomieszczeniach mokrych i długookresowo wilgotnych np. baseny, sauny itp. stosuje się płyty gipsowe Nida Hydro.
  • Więcej na temat zastosowania płyt g-k przeczytasz w artykule na temat płyt g-k.
 2. W przypadku miejscowego wzmocnienia płyt wymagany jest dodatkowy stelaż pod płytę cementowo-wiórową wykonany z profili Nida UD27. Wysokość dodatkowej płyty Duripanel nie może być mniejsza niż 30cm. Profile Nida UD27 zamocowane są do słupków ściany wykonanej z profili Nida C za pomocą blachowkrętów lub pomocniczego profilu Nida U - w przypadku braku możliwości przymocowania profili Nida UD27 do grzbietu słupka (patrz wyżej na rys.2)
 3. Elementy wyposażenia należy przykręcać do płyty Duripanel za pomocą wkrętów do drewna. Długość wkrętu należy dobrać w taki sposób, aby jego długość była większa o min 10 mm od wewnętrznego lica płyty Duripanel.

Newsletter Siniat

Nie przegap unikalnych porad oraz wyjątkowych inspiracji. Zapisz się do newslettera Siniat, aby regularnie otrzymywać sprawdzoną wiedzę i wsparcie techniczne pomagające w realizacji inwestycji
na każdym etapie. Materiały ściśle dostosowane
do Twoich preferencji prześlemy Ci prosto na skrzynkę mailową.

Ponadto dla nowych subskrybentów przygotowaliśmy e-booka: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy.

Zapisz się >
Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy