Jak usprawnić pracę generalnego wykonawcy, czyli Deklaracje Właściwości Użytkowych dla produktów suchej zabudowy SINIAT

Systemy

Deklaracje Właściwości Użytkowych dla produktów SINIAT

Rola generalnego wykonawcy, zwłaszcza przy dużych i skomplikowanych inwestycjach, jest tak rozbudowana, że bardzo trudno jest zawrzeć ją w spójnej i krótkiej definicji. Złożoność zadań, obowiązków i  odpowiedzialności sugeruje przyglądanie się z uwagą kompetentnym rozwiązaniom, pomysłom oraz inicjatywom, które w zauważalny sposób usprawniają proces budowlany i  ułatwiają zarządzanie nim. Na przykład takim – jak Deklaracje Właściwości Użytkowych dla suchej zabudowy – które przygotował dla swoich systemów Siniat.

Generalny wykonawca - od legendy do rzeczywistości

Czym w procesie inwestycyjnym zajmuje się generalny wykonawca? To jedno z pytań doskonałych do wprowadzenia w  zakłopotanie rozmówcy, który (jak zdecydowana większość naszych rodaków) uważa, że zna się na szeroko pojętym budownictwie. (Dla uspokojenia warto wspomnieć, że ta sama większość równie dobrze zna się na medycynie, motoryzacji i edukacji). Nieco bardziej niepokojące jest, kiedy obowiązki generalnego wykonawcy próbujemy definiować sami – i nadal nie wychodzi. A już zupełnie zabawnie robi się wtedy, kiedy w tym wszystkim zajmujemy się właśnie generalnym wykonawstwem. Dopóki nie próbujemy odpowiedzieć, wydaje się, że odpowiedź jest banalna. Tak jest przecież z  wszystkimi innymi funkcjami. Inwestor płaci i wy maga, projektanci są od tego, aby wymagania inwestora ubrać w precyzyjne, inżynierskie rozwiązania i przelać na papier, wykonawcy – aby zgodnie z tym papierem wykonać. A generalny wykonawca?

Generalny wykonawca – kompetencje i odpowiedzialność

Rola generalnego wykonawcy, zwłaszcza przy dużych i  skomplikowanych inwestycjach, jest tak rozbudowana, że bardzo trudno będzie zawrzeć ją w spójnej i krótkiej definicji. W dużej mierze zależy ona oczywiście od umowy, jaka została zawarta z inwestorem. Mimo wszystko można zrobić to jedynie w bardzo dużym uogólnieniu, mówiąc, że jest to uczestnik procesu budowlanego odpowiedzialny za to, aby w ramach realizacji projektu inwestor otrzymał możliwie najwyższą jakość przy optymalnych nakładach finansowych i w jak najkrótszym czasie. Zajmuje się więc logistyką, budżetem, planowaniem prac i  zatrudnianiem podwykonawców, ale także w uzgodnieniu z projektantem doprecyzowuje zawarte w dokumentacji rozwiązania do przysłowiowej śrubki. Jest oczywiste, że nawet najlepiej wykonany projekt wykonawczy musi zatrzymać się na pewnym poziomie dokładności. Poza nim są już decyzje oparte na znajomości sztuki budowlanej, realiów rynku, dostępności elementów i w końcu – możliwości, umiejętności i mocnych stronach firm wykonawczych, z którymi generalny wykonawca pracuje. Przyznać trzeba, że decyzje te często są dość ryzykowne, ze względu chociażby na niekompletność dokumentacji czy brak badań dotyczących wzajemnego wpływu poszczególnych elementów zastosowanych systemów. Do tego dochodzi również kwestia potwierdzenia właściwości technicznych zastosowanych materiałów i rozwiązań. W tym wszystkim mogą okazać się pomocne Deklaracje Właściwości Użytkowych dla systemów suchej zabudowy, o których będzie mowa w dalszej części.

Deklaracje Właściwości Użytkowych dla systemów suchej zabudowy, czyli prawo i porządek

Może warto zastanowić się, czy (i w jaki sposób) można ułatwić podejmowanie tych decyzji, a więc za jednym zamachem usprawnić proces budowlany i ułatwić zarządzanie nim. Dochodzi do tego jedno jeszcze pytanie: kto miałby to zrobić. Na drugie z tych pytań odpowiedzi są w zasadzie dwie. Pierwsza to przyjmowane przez kreujących przepisy. Takim przykładem może być przyjęte przez Parlament Europejski rozporządzenie o wyrobach budowlanych CPR. Ustanawia ono zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Druga – działania producentów materiałów i dostawców usług zmierzające w kierunku dostarczania wykonawcom jak najlepiej przemyślanych i dokładniej opracowanych systemów produktów.

Jak kompetentnie usprawnić pracę generalnego wykonawcy? Deklaracje Właściwości Użytkowych dla systemów suchej zabudowy SINIAT rozwiązania prawne prawne mogą pomóc na nie odpowiedzieć. Takim przykładem może być przyjęte przez Parlament Europejski rozporządzenie o wyrobach budowlanych CPR. Ustanawia ono zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Druga – działania producentów materiałów i dostawców usług zmierzające w kierunku dostarczania wykonawcom jak najlepiej przemyślanych i dokładniej opracowanych systemów produktów.

Stworzenie deklaracji właściwości użytkowych dla systemów suchej zabudowy

Dobrym przykładem mogą być systemy suchej zabudowy. Wychodząc naprzeciw wspomnianemu już rozporządzeniu, firma Siniat wprowadziła niedawno kilka rewolucyjnych zmian prowadzących do tego, że zamiast określać parametry techniczne i certyfikować osobno wszystkie swoje produkty, poddaje temu procesowi kompletne systemy. Wymagało to oczywiście przeprowadzenia imponującego programu badawczego, wspartego przez inżynierów praktyków z Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Badaniom podlegały głównie parametry techniczne, akustyczne i odporności ogniowej kompletnych systemów suchej zabudowy. Dzięki temu możliwe było uzyskanie oznakowania CE i wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych na systemy suchej zabudowy.

Korzyści z wykorzystania deklaracji właściwości użytkowych dla suchej zabudowy

Spróbujmy więc prześledzić, jakie skutki niesie to za sobą dla generalnego wykonawcy.

Po pierwsze, producent przejmuje na siebie dużą część odpowiedzialności, wystawiając gwarancję bezpieczeństwa świadczącą o  spełnianiu przez cały współdziałający ze sobą system (a  nie tylko jego poszczególne elementy) najbardziej restrykcyjnych wymagań. Po drugie (a dla generalnych wykonawców chyba najistotniejsze), ogromnie ogranicza to biurokrację. Otrzymujemy bowiem jeden spójny dokument dopuszczający dla całego systemu. Rzecz byłaby mniej istotna chociażby przy stosunkowo prostych systemach wznoszenia ścian murowanych, jednak systemy suchej zabudowy są elementami daleko bardziej skomplikowanymi i składającymi się z większej liczby współdziałających ze sobą elementów. Deklaracje Właściwości Użytkowych dla suchej zabudowy wystawione przez firmę Siniat zastępują więc ogromną ilość certyfikatów wystawionych osobno dla płyt, profili, zawiesi i innych drobnych elementów systemu. Jednocześnie potraktowanie ich całościowo eliminuje ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych niespodzianek w  postaci niepożądanych interakcji między nimi, niemożliwych do przewidzenia, jeśli dysponujemy jedynie dokumentacją poszczególnych elementów systemu. Dzięki temu końcowy odbiór dokumentacji podwykonawczej może stać się znacznie prostszy, a więc i szybszy. Mamy więc również znaczącą oszczędność czasu. To samo dotyczy zresztą także dokumentacji ofertowej na etapie wyłaniania wykonawcy obiektu.

Odpowiedzialność wobec inwestora, panowanie nad logistyką, budżetem, podwykonawcami, jakością, zgodnością z projektem... i wiele, wiele innych obowiązków. Można tylko życzyć sobie, by inicjatywy takie, jak przygotowane przez Siniat Deklaracje Właściwości Użytkowych dla systemów suchej zabudowy, nie były wyjątkiem, ale powszechnym i  obowiązującym standardem

Newsletter Siniat

Nie przegap unikalnych porad oraz wyjątkowych inspiracji. Zapisz się do newslettera Siniat, aby regularnie otrzymywać sprawdzoną wiedzę i wsparcie techniczne pomagające w realizacji inwestycji
na każdym etapie. Materiały ściśle dostosowane
do Twoich preferencji prześlemy Ci prosto na skrzynkę mailową.

Ponadto dla nowych subskrybentów przygotowaliśmy e-booka: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy.

Zapisz się >
Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy